Servei d'arxiu municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug és el servei de l'Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant per als usuaris interns com per als externs. L'Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis que ofereix

 • Consulta de fons.
 • Suport a la investigació.
 • Visites per a escoles.

Horaris de consulta: per concertar.
Consultes i informació: tel. 938 257 077.
A/e: castellarh@diba.cat

Fons documentals

L’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

Els fons que es conserven actualment són:

 • Fons de l’Administració
  • Ajuntament de Castellar de N’Hug (1699-2011)
 • Fons Públics no municipals
  • Jutjat de Pau (1870-2010)
 • Fons Privats
  • Delegació Local FET y de las JONS (1939-1974)
  • Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (1950-1961)
  • Centre Moral i Recreatiu de Castellar de N’Hug (1930)
  • Cimentera Asland (1940-1970)

Xarxa d’Arxius Municipals (XAM)

La Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com a objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: el Programa de Manteniment i la Central de Serveis Tècnics.

El Programa de Manteniment es proposa consolidar una estratègia de suport directe i establir els mecanismes per garantir el manteniment dels arxius municipals de la província de Barcelona de fins a 10.000 habitants. S’ofereix als municipis que no tenen personal tècnic propi al capdavant del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) i on l'OPC hagi realitzat la 1a. fase d'organització i posada en marxa del SAM (des de 1992 fins al dia d'avui). L’adhesió al programa es formalitza a través d’un conveni. L’objectiu del programa és la implantació d’un sistema de gestió documental i d’arxiu que sigui sostenible, assimilat pel personal dels ajuntaments i supervisat pels arxivers de l’OPC. Aquesta actuació inclou, a banda de la implantació els procediments de transferència, consulta i el préstec, i avaluació i tria documental, els elements següents:

 • Creació del quadre de fons del SAM.
 • Classificació integral del fons municipal.
 • Descripció dels diversos fons.
 • Conservació i restauració dels fons documentals i adequació dels dipòsits.
 • Digitalització de documents.
 • Difusió i comunicació del Servei d'Arxiu Municipal.
 • Formació en matèria d’arxius i de gestió documental al personal de suport i de l’organització de l’Ajuntament.
 • Implantació d’un reglament del SAM.

La Central de Serveis Tècnics proposa cercar una fórmula de cooperació consistent en compartir coneixements, serveis i recursos arxivístics entre els diferents arxius municipals de la província de Barcelona que disposen d'un responsable tècnic. L’adhesió a la Central de Serveis Tècnics es formalitza a través d’un conveni específic. Les línies de treball són les següents:

 • Assessorament.
 • Col·laboració en el tractament arxivístic.
 • Difusió i promoció dels arxius municipals.
 • Conservació i restauració de documents.
 • Digitalització de documents.
 • Compres conjuntes i préstec de material d'arxiu.
 • Formació.

Des de l’Ajuntament treballarem perquè aquesta pàgina sigui útil, eficaç i sobretot perquè estigui sempre actualitzada. Al mateix temps, intentarem que creixi i millori amb el temps. Esperem que la visiteu sovint, ja que això voldrà dir que hi trobeu tot allò que és del vostre interès.

Darrera actualització: 17.06.2019 | 12:23
Darrera actualització: 17.06.2019 | 12:23