Aprovació inicial de les ordenances fiscals 2017

Dimecres, 9 de novembre de 2016 a les 00:00

En data 9 de novembre de 2016 es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals per aquest 2017.

El període d'exposició pública serà de trenta dies hàbils a partir d'aquesta publicació. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitaivament aprovats.

Darrera actualització: 12.06.2019 | 12:10